Tôi Nguyễn Sơn Trà

Chuyên phân phối các sản phẩm căn hộ, nhà phố  khu vực Q2, Bình Tân…..